Skip to main content

Over het internaat

Het internaat en de Sint-bavohumaniora zijn verbonden met elkaar. We volgen dan ook hetzelfde pedagogisch project. Meer info kan je hier terugvinden.


Ruimte voor talent in het hart van bruisend Gent

Ruimte voor talent in het hart van bruisend Gent

Sint-Bavohumaniora biedt algemeen secundair onderwijs voor jongeren met pit in het hart van bruisend Gent. Ons onderwijs is gegroeid uit een rijke christelijke traditie van de Zusters van Liefde. Een krachtige talentenontwikkeling, zorg voor mekaar en innovatie staan hierbij centraal. We bieden bijkomend opvoedingsondersteuning aan en dit zowel in ons huiselijk internaat als in het externaat